Om en häst går bort

Om man har djur så kan allt hända med dom. För de som har hästgårdar och drabbas av dödsfall häst så kan det vara olika hur man vill göra med hästen när den har dött. Man kan vända sig till ett speciellt krematorium där man har specialiserat sig på djur av den storleken och vet hur man ska ta hand om dom. Det kan vara känsligt för de som är nära sin häst och de behandlar alla med största respekt. Det krävs naturligtvis speciella storlekar på ugnar och annat men man kan känna sig trygg med att de tar hand om allt på ett bra sätt.